Hiển thị một kết quả duy nhất

15,000
15,000
105,000
156,500
208,000
271,000
342,600
15,000
15,000
15,300